Soundtrack Information

Murder Case

Murder Case

Effect Music

Release Date: December 11, 2013

Format: Digital

Music By

Track Listing

1. Hai Raito Shin 5:07
2. Murder Case 4:32
3. Tsumetai Kesshou 3:17
4. Shinshoku 1:24
5. Kousaku Suru Senjutsu 2:53
6. Seitai Hyouhon 2:42
7. Fukitsuna Shikou 2:26
8. Kinkyuu Sousa 3:05
9. Kinchouno Jikan 1:44
10. Sakki 0:51
11. Yakubutsuno Kouka 1:59
12. Tansaku 1:30
13. Rentogen Shashin 2:07
14. Tonneruno Okue 1:22
15. Meiro 2:57
16. Ketchakuno Toki 3:47
17. Gonin Taiho 2:19
18. Kodokuno Kage 1:34
19. Shippaino Bunseki 1:49
20. Burii Fingu 2:16
21. Koukuu Chizu 3:38
22. Kagaku Sousa 2:00
23. Kou Seki 1:49
24. Dna 3:06
25. Enki Hairetsu 5:36
26. Jamingu 2:23
27. Haado Pointo 1:24
28. Shihou Toukyoku 3:05
29. Senpuku 2:32
30. Mikaiketsu Jiken 2:44
  Total Album Time: 77:58
Missing Information?

If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!