Soundtrack Information

Flower and Sword

Flower and Sword

Universal Japan

Release Date: May 31, 2017

Format: Digital

Music By

Purchase Soundtrack

Track Listing

1. Sengoku Rhapsody 1:20
2. Kasou Senko Toujyou! 0:39
3. Noboru Ryuno Gotoku 1:08
4. Nobanano Sasayaki 1:25
5. Oda Nobunaga 1:15
6. Kyouno Machi, Hanano Machi 2:16
7. Renno Hitomini 0:31
8. Hanano Chikaraya 2:01
9. Rikyuuto Senko 3:14
10. Ichirin Nite 1:04
11. Ougonno Chashitsu 1:27
12. Rento Senko 1:11
13. Taikou Denkano Dai Chakai 1:13
14. Koramata... 1:25
15. Hana, Warau 1:52
16. Saigono Motenashi 4:06
17. Donainaraharunyaro 0:48
18. Umeno Hana 2:54
19. Touzenno Mukui 0:38
20. Kichiemonno Saigo 0:53
21. Yurushi 5:57
22. Hanao Motte 0:54
23. Flower and Sword 4:37
  Total Album Time: 42:48
Missing Information?

If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!