Soundtrack Information

Poison Berry in My Brain

Poison Berry in My Brain

Universal Music

Release Date: May 20, 2015

Format: Digital

Music By

Track Listing

1. Ichiko's Serendipity 1:07
2. Anatani Karasawagi 3:35
3. Genjitsuwa Sonnamono. 0:10
4. A Swimming (With The Fish) 1:12
5. Lunatic Baby 0:45
6. Sunaoni, Sensaideare 2:34
7. Hibiware Megane 2:30
8. Watashino Konagona 0:13
9. In The Fading Light 2:55
10. Noon Moon 2:10
11. Nakumade Matou Toriaezu 1:34
12. Keikoutouga Chiratsuku 2:18
13. Machino Otoo Keshite 0:49
14. Kurono Page 3:25
15. Mosaic 3:38
16. Bokuno Hana 2:27
17. The Wanderer 1:43
18. Lonely Dancer 0:29
19. I'm So Tired 3:16
20. Sora Moerukoro 3:15
21. Shizukana Kontonno Nakade 1:31
22. Eruption 2:02
23. Inoru Yume, Sono Nemuri Fukaku 2:45
24. Katsuteno Jyounetsu 3:32
25. Hakuhyou 2:49
26. Poison Berry In My Brain 3:17
27. The New Arias 2:11
28. Shinjitsuni Teo Hikarete 0:59
29. Watashiwa Watashidearu 2:44
30. Life Goes On... 0:30
31. Kazeno Machi 2:09
  Total Album Time: 64:34
Missing Information?

If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!