Composer Information

Fumio Hayasaka

Filmography

1954
Seven Samurai (Shichinin no Samurai)*
1953
Ugetsu []
with: Ichiro Saito (composer), Tamekichi Mochizuki (composer)
1950
Roshomon*
1948
Drunken Angel
Key: * Has related album(s); ^ Has compilation album(s) only.
Missing Information?

If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!