Composer Information

Giong Lim

Filmography

2020
Jinpa (Zhuang si le yi zhi yang)
Nina Wu (Juo ren mi mi)
2019
Long Day's Journey Into Night (Di qiu zui hou de ye wan) []
with: Chih-Yuan Hsu (composer)
Ash is Purest White (Jiang hu er nv)
Long Day’s Journey Into Night []
with: Chih-Yuan Hsu (composer)
Missing Information?

If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!